A személyes adatok védelme – adatvédelmi nyilatkozat

Minden, a ZoviSolar Mérnökiroda Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatot kizárólag ajánlattétel (hírlevélküldés), szakmai konzultáció, termékinformáció küldése, illetve szolgáltatások igénybevétele céljára használja fel és tárolja. A ZoviSolar Mérnökiroda Kft. mint adatkezelő az Ön adatait az érvényben lévő adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat és az ügyfeleire vonatkozó információkat – az érintettek kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül- nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi azokat más cégeknek vagy személyeknek. Személyes adatainak módosítását illetve a nyilvántartásból való törlését bármikor indoklás nélkül kérheti az info@zovisolar.hu vagy postacímünkre küldött levéllel.